MENU

Alb Eng
(+355)-68-200-2800 Alb Eng
Untitled design (65)

MENU

Види і функції соціальних інститутів

Простежується тенденція зниження авторитету і недовіра до основних інститутів державної влади. До них відносять різні культурні і соціальні фонди, об’єднання за інтересами тощо. Наявність засобів і установ, за допомогою яких досягаються цілі інституту (це можуть бути засоби матеріальні, символічні або ідеальні). Наприклад, церква як релігійний інститут має матеріальні установи (храми та їх обладнання), символи (хрести, облатка) і ідеальні предмети в які люди вірять і які через цю віру впливають на їхню поведінку. (сферу економіки, політики, освіти) і обмежують вчинки людей відповідно до суспільних інтересів – соціальні інститути охоплюють певну сукупність людей та установ, які покликані вирішувати важливі для розвитку суспільства завдання. Соціальний інститут— організована система зв’язків та соціальних норм, яка об’єднує важливі суспільні цінності та процедури, які задовольняють основні потреби суспільства. ЛГБТК+ (ЛГБТК(ІА+), LGBT, ЛГБТІК+, ЛГБТ-спільнота) – акронім для позначення соціальної спільноти, що об’єднує лесбійок , геїв , бісексуалів , трансгендерів , квір або квесченінг , асексуалів за спільними інтересами, проблемами і цілями.

економічні соціальні інститути

Якщо цих умов не дотримуватися, соціальні інститути стануть дисфункціональними, у їх роботі виникнуть збої, порушення, що може дестабілізувати суспільство. Функціонування соціальних інститутів спрямоване на підтримку стабільності суспільства, його збереження, відтворення, інтеграцію. Сьогодні важливо вміти мислити самостійно, знаходити інформацію і критично її оцінювати, а не просто накопичувати її на запам`ятовувати. Отже, навчальні заклади вимушені перейти від старих «індустріальних» програм до нових, що допоможуть готувати кадри для інноваційної економіки та інформаційного суспільства. Якщо цих умов не дотримуватися, соціальні інститути стануть дисфункціональними, у їх роботі виникають збої, порушення, що може дестабілізувати суспільство. “Тривалі відкладання можуть призвести до того, що родини відмовлятимуться від народження дітей. Наш сусід нікуди не зникне, і у будь-який момент звідти може прилетіти ракета чи прийде якась інша небезпека”, – відзначає демографиня.

Єдиним коректним терміном сьогодні є «людина (особа) з інвалідністю». Тому коректно в такому випадку дотримуватися принципу «person first language», тобто пам’ятати, що на першому місці завжди людина, а вже потім її ознака, якщо це необхідно вказати. БЕЗДОМНА ЛЮДИНА / ОСОБА (людина без постійного місця проживання, людина без домівки) – замість «бомж», «безхатько», «безхатченко». Слова «бездомна людина» і «безпритульна людина» також є коректними. Проте «бездомна людина» — термін більш широкий і позначає людину, у якої немає житла, придатного для проживання. До бездомних осіб зараховують безпритульних людей, які проживають на вулиці, в парках, у підвалах — місцях, не призначених для проживання, а також людей, які мають притулок.

Функції[ред. | ред. код]

Гофманом, соціальною обмеженістю контактів з рештою суспільства, неподоланною дистанцією між різними соціальними ролями, формалізованим, жорстко контрольованим розпорядком життя. Це виправні колонії, військові табори, спецлікарні, монастирі тощо. Зовні соціальний інститут виглядає як сукупність осіб, установ, які наділені певними матеріальними засобами та ресурсами і здійснюють конкретні соціальні функції. Соціальні інститути стають центральним поняттям соціології для сучасного американського соціолога Р.Парсонса, а саму соціологію він визначає як науку про інститути. У його тлумаченні інститути є зразками, що окреслюють фундаментальний зміст поведінки, якої ми маємо право очікувати від осіб, що виконують важливі стосовно структури ролі в системі суспільства. Вітчизняний соціолог дореволюційної доби М.Ковалевський виокремлює суспільні і політичні інститути (установи), порівняльна історія яких, на його думку, власне, і є предметом соціології. Необхідною передумовою соціальної інтеграції і стабільності суспільства є наявність загальносуспільної системи цінностей — спільної мови, спільних ідеалів, моральних норм, вірувань тощо.

Історична довідка

Більш швидкий кар’єрний старт чоловіків згодом забезпечує їм формування необхідного професійного та управлінського досвіду, і, таким чином, дозволяє їм обігнати жінок у занятті вищих керівних посад, тобто призводить до ситуації «скляної стелі». ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ або СЕКСИЗМ – упереджене ставлення, дискримінація людини за ознакою статі чи гендерною ідентичністю. У суспільстві сексизм може бути представлений у вигляді системи стереотипів, офіційно закріплених положень чи навіть ідеології. В основі сексизму лежить переконання про перевагу однієї статі над іншою. Це знеособлені слова, які зневажливо підкреслюють одну конкретну рису. Але в останні роки воно стало образливим у англомовному світі.

Інституціоналізація – це заміна спонтанної, експериментальної поведінки на передбачувану поведінку, яку можна очікувати, прогнозувати, моделювати, регулювати. Підсумком процесу інституціоналізації є створення відповідно до норм і правил чіткої статусно-рольової структури, яка підтримується більшістю учасників цього соціально-економічного процесу. Транслююча функція полягає в передаванні соціального досвіду новачкам соціальних інститутів. Це допомагає їм адаптуватися до цінностей, норм, ролей інституту і забезпечує нормальне його функціонування.

За типом організації соціальні інститути умовно поділяють на «інститути-корпорації» та «інститути-заклади». Інформаційні — забезпечують і контролюють доступ до джерел інформації, обіг, поширення, використання інформації в суспільстві (інститути масової інформації, медіа, цензури, пропаганди, громадської думки тощо). Формальні організації будують соціальні відносини на підставі регламентації зв’язків, статусів, норм.

Суспільство, на його думку, є органічною цілісністю, що складається з окремих груп та інститутів, кожний з яких відіграє свою функціональну роль. З цього випливало, що соціологія є наукою про інститути, їхнє виникнення, розвиток і функціонування в суспільстві1. Важливою складовою економічної культури є наукові та фахові знання.

§ 17. Економічні інститути

Поруч з прямими результатами дії соціальних інститутів існують такі, що не передбачаються заздалегідь і не є безпосередніми цілями цих інститутів. Наприклад, церква має на меті поширення віри з допомогою повчання і переконування. Проте незалежно від її мети з’являються фанатики, які починають гоніння на іновірців, і замість єднання починається розбрат.

Наприклад, ролі, зв’язані з орієнтацією на професійну кар’єру і на сім’ю. Тут має місце зіткнення норм і правил кількох соціальних інститутів. При цьому кожен інститут намагається якомога більше «відлучити» своїх індивідів від виконання ролей інших інститутів, «втягнути» членів їх сімей до сфери своєї діяльності, щоб на них впливали єдині інституційні норми. Отже, кожен інститут володіє такими складовими елементами, що мають більш-менш оформлений вигляд залежно від типу інституту. Він має свою мету (ширше – функцію), тобто коло питань, що охоплює своєю діяльністю. Далі, він визначає коло функцій, передбачених для рішення цих питань.

До числа соціальних інститутів в економіці відноситься інститут власності, система торгівлі і розподілу, фінансова система, система страхування та інші види систематизованої економічної активності. Проблема здорових відносин між одними й іншими, і як їх забезпечити в умовах війни – це нагальний виклик. Те, що ми маємо у плані відносин між найвищими цивільними та воєнними, не повинно зводитися до прізвищ, як це роблять зараз. Тому що всі літери, що включені до акроніму, говорять про орієнтацію https://www.ar25.org/article/yak-maty-postiynyy-internet-na-chas-vidklyuchennya-svitla.html та ідентичності, а не про вроджені особливості формування тілесної статі. ГОМОФОБІЯ – дискримінація, упереджене ставлення, страх або ненависть щодо людей, яких приваблюють представники тієї ж статі. ГЕТЕРОСЕКСИЗМ – опресивна система, яка вважає гетеросексуальність нормою та дискримінує людей, які демонструють негетеросексуальну поведінку та ідентичність. ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ (гетеросексуальність) – сексуальна орієнтація, за якої людина має потяг до людини протилежної статі.

Який переважно заохочує учнів та студентів за те, що вони багато знають (навчання націлене на накопичення знань), але ми поступово відходимо від ери індустріалізації (ери конвеєрної праці), що означає необхідність зміни основних пріоритетів у навчанні. Виникнення потреби, задоволення якої вимагає сумісних організованих дій. Потреби в передачі знань, комунікації, соціалізації (інститут освіти, ЗМІ, культури).

andi