MENU

Alb Eng
(+355)-68-200-2800 Alb Eng
Untitled design (65)

MENU

Положення про департамент науки та інноватики НТУУ”КПІ” НАКАЗ 1-30 10 03 05 Додаток 12 Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дослідження колекції проводилося за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з подальшим аналізом алельного поліморфізму гена LOX-1рестрикцією продуктів ампліфікації. Результати ПЛР і рестрикції візуалізували, використовуючи метод гель-електрофорезу. Встановлено, що 63 сорти ячменю будуть перспективними для використання в пивоварінні, оскільки матимуть середню активність і термостабільність ферменту в-амілази в солоді. Визначено, що в колекції ячменю немає сортів і селекційних ліній із алелем loxA, який відповідає за неактивний тип ензиму ліпоксигенази-1 у пиві. Отримані результати свідчать про невисоку частоту зустрічальності алелів, вигідних для пивоваріння.

наукові вісті нтуу кпі

105 – 117. Захоплюється, музикою, поезією, літературою. Є автором понад 40 авторських пісень, циклу гумористичних оповідань.

Index Copernicus International “Наукові вісті НТУУ “КПІ”

У викладанні поставлених курсів використовує навчальні посібники та методичні вказівки, що підготовлені власноручно. Текст доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike; також можуть діяти додаткові умови. Детальніше див. Умови використання.

  • Кращим джерел азоту для росту досліджених штамів був пептон.
  • Визначено просторовий розподіл параметрів центрально-симетричного стаціонарного жевріючого розряду низького тиску.
  • Проводить лабораторні роботи, керує виконанням розрахунково-графічних, курсових та магістерських робіт, практикою студентів.

Дослідження спектрального вимірювального перетворювача аналізатора середнього вуха АУІ1. Мікропроцесорні технології і компоненти радіоелектронної апаратури. Курсовий проект.

Літня школа «Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики та фізики»[ред. | ред. код]

Варфоломєєв А. Ю., Лисенко О. Удосконалення методів автоматичного відслідковування об’єктів на основі оцінювання щільності ймовірності на основі ознак локальних бінарних комбінацій / // Электроника и связь. – 6 , Частина 2. 165–171 . Лебедев Д.Ю., Лисенко О.М.

Структура університету[ред.

Карпачов Юрій Андрійович— науковець у галузі аерокосмічних технологій, інженер-конструктор, професор кафедри теоретичної механіки, завідувач науково-дослідної лабораторії Міжгалузевого науково-дослідного інституту проблем механіки «Ритм» при КПІ. КПІ презентував проєкт інноваційного бомбосховища CLUST SPACE, яке створюється в центральній бібліотеці. Бомбосховище буде розміщено в підвальному приміщенні площею 600 квадратних метрів. Дизайн-проєкт мультифункціонального https://www.057.ua/list/442475 укриття розробила студія архітектора Павла Пекера, який має досвід роботи з подібними проєктами в Іраку та Лівії. КПІ зробив значний внесок у переведення вищої технічної освіти на українську мову викладання[джерело? Саме на основі університету було створено науково-термінологічну комісію, яка готувала навчально-методичне підґрунтя українською мовою, якою нині користуються викладачі технічних дисциплін в інших технічних університетах.

Дослідження слуху шляхом реєстрації сигналу викликаної затриманої отоакустичної емісії // Електроніка та зв’язок. Департамент здійснює в установленому порядку наукове та науково-технічне міжнародне співробітництво. Очолює Департамент проректор з наукової роботи. Клесов Олег Іванович— доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Участь у міжнародній міжуніверситетській відеоконференц-мережі «ITSEA», що об’єднує провідні технічні ВИШі Європи та надає студентам і викладачам доступ до єдиної бази знань, можливість спілкуватися у дійсному часі і проводити спільні освітні заходи.

У 2012 році він посів 650 місце. Нині радіо знову працює. Бялік Олег Михайлович— металознавець та матеріалознавець, доктор технічних наук, у різні роки — проректор інституту, декан інженерно-фізичного факультету, завідувач кафедри металознавства та термічної обробки. В 2022 році, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського зіткнувся з новими викликами, які виникли внаслідок конфлікту. Департамент міжнародного співробітництва здійснює організаційне, методичне та представницьке забезпечення міжнародного співробітництва університету. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність НТУУ «КПІ» здійснюються згідно з чинним законодавством України, Статутом НТУУ «КПІ» та нормативною базою університету за зазначеними напрямками.

andi