MENU

Alb Eng
(+355)-68-200-2800 Alb Eng
Untitled design (65)

MENU

10 ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Регіональна економіка Електронний посібник. Завадських Ганна Миколаївна

Мають переважно прикладний характер, розраховані на середньострокове комплексне прогнозування і покликані забезпечити узгодження територіальних і галузевих інтересів, потреб центру та регіонів. Таким чином, економіка регіону відтворює здатність різних економічних суб’єктів ефективно здійснювати господарську діяльність на внутрішньорегіональному рівні. Це ланка господарського комплексу країни, яка розміщена на певній частині її території. Головним завданням регіональної економіки є наукове обґрунтування раціонального розміщення підприємств народного господарства. Прогноз розроблено Міністерством економіки України за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Ми зідзвонилися з Оксаною БаюлКувечері після того, як російські війська завдали ракетного удару по Дніпру.

Актуальна інформація про економічний розвиток регіонів

А за відгуками перших власників нового житла, самеКприпинення права власності на знищений об’єкт нерухомості потребувало найбільше часу та зусиль. Як команди українських юристів здобуватимуть перемоги у міжнародних судах у справах про відшкодування наслідків кремлівських злочинів — про все це журналіст і керівник Укрінформу Олексій Мацука розпитав міністра юстиції України Дениса МАЛЮСЬКУ. Вони являють собою галузево-територіальні добровільні об’єднання підприємств, що тісно співпрацюють із науковими установами та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції та економічного зростання регіону. Питанням типологізації проблемних регіонів останнім часом приділяється значна увага в регіональних економічних дослідженнях. Враховуючи це, 2024 рік стане етапом закріплення економічного відновлення, яке вже почалося у поточному році після значного падіння у 2022 році.

Політика економічного зростання на базі ринкових перетворень має бути пов’язана з регіональною соціальною політикою, які разом утворюватимуть комбіновану модель економічного і соціального розвитку. Нова соціально-економічна політика вимагає активізації реформ у соціальній сфері, в основу яких має бути покладена активна дія соціальних чинників у суспільному відтворювальному процесі як передумова економічного зростання. Соціальна політика для регіональних інституцій усіх рівнів повинна стати пріоритетною. Для реалізації цих пріоритетів у соціально-економічному розвитку регіонів необхідно посилити державне управління регіональним розвитком та забезпечити місцеве самоврядування. Це вимагає зростання децентралізації управління соціальним розвитком і активного переходу до регіонального та місцевого самоврядування. Тут важливим є передача територіальним громадам повноважень, матеріальних та фінансових ресурсів з метою самостійного вирішення соціальних і економічних питань місцевого самоврядування.

Він межує на півночі з Поліським, на сході – з Подільським економічним районом. На заході і півдні його межі збігаються з державним кордоном України. Прикордонне положення, наявність важливих залізничних і безрейкових шляхів сполучення сприяють налагодженню тісних економічних зв’язків зі східними та південними районами України, а також з Молдавією, Румунією, Угорщиною, Чехословаччиною, Польщею, Білорусією. Це у свою чергу, дає змогу розвивати на території району галузі, які б виробляли експортну продукцію чи забезпечували її транзит. Завдяки підвищенню ролі прикордонних регіонів на світовій https://sumypost.com/sumynews/bezpeka/bezpeka-v-interneti-yak-zahystyty-personalni-dani/ арені збільшуються повноваження місцевих влад, розширюється їх компетенція у співробітництві з органами влади відповідних територій сусідніх країн. Прикордонне співробітництво дає змогу вирішити конкретні економічні та соціальні питання безпосередньо для прикордонних областей, зокрема поступово долати нижчий рівень економічного розвитку цих периферійних територій. — це такі просторово локальні утворення, в яких через економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші причини перестають діяти стимули саморозвитку, отже, немає підстав розраховувати на самостійний вихід з кризової ситуації.

Ринок праці: пожвавлення та зростання пропозицій

Він охоплює Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку й Луганську обл., оскільки основні потужності металургійних підприємств розташовані біля основних родовищ сировини (залізної руди, коксівного вугілля). Крім металургійних заводів, у цей кластер входять машинобудівні підприємства, які виробляють устаткування для металургійних заводів і шахт, а також транспортна мережа. Марчок доводить, що у західних областях розташовані кластери нафтохімії і лісопромислового комплексу, а в Харкові розташований кластер сільського машинобудування. Крім того, функціонують південні промислові регіони, які сформовані на базі портів і суднобудівних підприємств. Така класифікація є умовною, оскільки сама проблема може розглядатися з різних боків і потрапляти в ті чи інші класи залежно від ознаки характеристики, яка береться до уваги, наприклад диспропорції, про що вже йшла мова, вимагають пом’якшення чи нейтралізації. Вони також можуть бути соціально-політичними, соціально-економічними чи організаційно-правовими. Як свідчать статистичні дані, держава несе втрати від діяльності вільних (спеціальних) економічних зон.

Дякуємо, що підписалися на The Page.Буде гаряче!

Тому й одиниці українських товарів сьогодні мають міжнародні сертифікати і допускаються на світовий ринок. Крім того, характерними рисами української продукції є її низька якість та матеріаломісткість, оскільки обладнання, на якому вона виготовляється, морально застаріло. Відповідно до цих уявлень і стратегія регіонального розвитку повинна стати системоутворюючою конструкцією загальної стратегії розвитку країни.

На експорт в основному ідуть будівельні матеріали, цукор, консерви, а імпортуються паливо, чорні метали, прокат. Який багатий на історичні та культурні пам’ятки, що значно збільшить валютні надходження до місцевого і державного бюджетів. Так зване Лівобережне Придніпров’я, розташований на лівому березі річки Дніпро, у північно-східній частиш України.

Що реалізація конкурентного потенціалу і зростання конкурентоспроможності економіки будь-якого проблемного регіону означає відповідне збільшення конкурентоспроможності всієї вітчизняної економіки в глобальній системі світогосподарських зв’язків і відносин. Разом із тим вказана характеристика означає, що на сьогоднішній день на території України практично відсутні безпроблемні регіони. Або слаборозвинених належать регіони, які традиційно мають низький рівень життя порівняно з більшістю регіонів країни. Виконання зазначених завдань дасть можливість забезпечити розвиток країни, наблизити рівень життя до европейський стандартів і створити умови для посилення економічної активності в усіх регіонах України. Перехід до світової системи стандартів зараз вимагає чимало часу і коштів, чого не можуть дозволити собі більшість виробників.

Послідовна підтримка функціонування цих механізмів дасть змогу зменшити поглиблення соціально-економічних регіональних диспропорцій і поетапно розв’язати складні міжрегіональні соціально-економічні проблеми розвитку суспільства в цілому. Щосприятиме надходженню фінансових ресурсів для існуючого господарського комплексу регіону, а також поліпшення стану в суміжних галузях і взагалі в економіці Карпатського регіону. Пов’язаних з поглибленням процесів глобалізації у світовій економіці. У зв’язку з цим уявляється правомірним і доцільним розглядати кожен регіон як органічну складову частину, відкриту підсистему не тільки єдиного народногосподарського комплексу країни, але і глобальної системи світової економіки в цілому. Соціального й науково-технічного розвитку, залучення заощаджень і зусиль широких кіл населення до участі в підтримці регіонального розвитку. Роблемою соціально-економічного розвитку Донецького економічного регіону залишається висока концентрація промислового виробництва.

andi